Scaleni of schuine spieren

Scaleni of schuine spieren

De scaleni, of schuine spieren, zitten vast aan de zijkanten van de nekwervels en je bovenste twee ribben. Scaleni is afgeleid van het Griekse woord scalenus en betekent ‘verschillend’. Dit heeft alles te maken met het feit dat de scaleni niet één spier is, maar een groep spieren, elk met een andere lengte.


Pijn in de schuine spieren wordt vrijwel nooit op de plaats van de spier gevoeld, maar op een andere plek. We spreken dan over afgeleide pijn. Gelukkig volgt deze afgeleide pijn voorspelbare patronen waardoor het voor een goed opgeleide therapeut mogelijk is om de juiste diagnose te stellen.

Functie van de schuine spieren

De voornaamste taak van de scaleni is het optillen van de bovenste twee ribben als hulp bij de ademhaling. Vooral wanneer er sprake is van een sterke borstademhaling zullen de scaleni hard moeten werken. Daarnaast helpen de schuine spieren bij het stabiliseren en buigen van de nek


Scaleni: triggerpoints

Symptomen van problemen met de scaleni

Zoals hierboven al werd genoemd kan de pijn die je ervaart uitstralen naar andere gebieden in je lichaam. Hierdoor kunnen gemakkelijk verkeerde conclusies worden getrokken. Daarom is het goed om te weten welke symptomen horen bij problemen met deze spier. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Pijn in de borst, bovenrug, schouder, bovenarm, onderarm, pols, duim en wijsvinger
 • Branderig gevoel in de arm
 • Gevoelloosheid en tintelingen aan de pinkzijde van de hand
 • Zwakte in handen en onderarmen waardoor je onverwacht dingen laat vallen
 • Moeite om het hoofd naar één kant te buigen


Het is goed om te beseffen dat niet alle klachten aanwezig hoeven te zijn, maar dat de verschillende spieren waar de scaleni uit bestaat ieder hun eigen patroon volgen. Afhankelijk van welke spier of spieren getroffen zijn zullen bepaalde klachten al dan niet voorkomen.


Oorzaken van problemen met de schuine spieren

Er zijn meerdere oorzaken waardoor de schuine spieren problemen kunnen geven. Een aantal bekende voorbeelden zijn:

 • Krachtig hoesten of niezen
 • Hyperventilatie
 • Happen naar lucht, zoals bij bijvoorbeeld astma of longemfyseem
 • Bespelen van een blaasinstrument
 • Trekken aan en tillen van zware voorwerpen
 • Blessures, een valpartij of ongeluk (whiplash)
 • Vasthouden van emotionele spanningen


Alle bovenstaande oorzaken zorgen er voor dat de scaleni overbelast raakt. Verder zijn er nog een aantal factoren die bijdragen aan het ontstaan van klachten. Te denken valt aan een slecht voedingspatroon, stress en een ongezonde leefomgeving. Door deze overbelasting kunnen triggerpoints in de spieren ontstaan.


Schuine spieren of scaleni

Wat zijn triggerpoints?

Spieren bestaan uit elastische strengen die kunnen uitrekken en samentrekken. Als een spier overbelast raakt, dan kan een streng op een bepaalde plek vast blijven zitten in samengetrokken positie. Hierdoor moeten de omliggende strengen extra hard werken en ontstaan er meer van dit soort punten. Een verzameling van dergelijke punten noemen we een triggerpoint.


Door de samentrekking van de spierstreng is er ook geen goede doorbloeding waardoor er onvoldoende zuurstof in dat gedeelte van de spier komt en afvalstoffen niet worden weggevoerd. Deze situatie zal zichzelf dan ook niet herstellen en zal met de juiste therapie moeten worden behandeld.


Triggerpoints kunnen bijzonder gevoelig zijn voor aanraking en zijn soms te voelen als een kleine knoop of bult op de spier.


Zie ook: wat zijn triggerpoints?

De rol van emoties

Tot voor kort was er vooral oog voor het bestrijden van de triggerpoints zelf. Als er triggerpoints werden geconstateerd werden deze door massage of dry needling behandeld, of werd door middel van 'kraken' of corrigeren van gewrichten mechanisch gewerkt aan het normaliseren van de spanning en bewegingen. Hierbij was er vooral aandacht voor het weghalen van het symptoom, maar weinig aandacht voor daadwerkelijk dieperliggende oorzaken waardoor triggerpoints, pijn en spanning (herhaaldelijk) ontstaan.


Het probleem hierbij was dat er dingen vergeten werden werden in de behandeling. Denk maar eens aan het onbewust onderdrukken van emoties. Dit een zeer grote rol speelt bij het ontstaan van triggerpoints. Emoties kunnen worden omgezet in lichamelijke klachten. Voorbeeldje: het krijgen van buikpijn als je voor een grote groep mensen moet spreken. Ditzelfde proces zien we ook bij de vorming van triggerpoints.


Vooral emoties als angst, woede, boosheid en verdriet zorgen voor een toename van spanning op het zenuwstelsel en hierdoor neemt onbewust de spanning op de spieren toe. Dit zorgt vervolgens voor een slechtere doorbloeding en meer gevoeligheid/pijn in de spieren en zenuwuiteinden. Hierdoor neemt de spanning opnieuw toe en herhaalt het patroon als een soort vicieuze cirkel.

De behandeling

Om triggerpoints dus effectief en langdurig te herstellen is dus meer nodig dan een goede massage. Er moet goed worden gekeken waar de triggerpoints vandaan komen en of er ook sprake is van (onbewust) onderdrukte emoties.


Met de Pijn Reset Methode hebben we aandacht voor alle factoren en kunnen we een traject aanbieden waarbij zowel de triggerpoints als de onderliggende oorzaak op een goede manier worden weggenomen. We kijken verder dan het lichamelijke probleem, het gaat ons om het totaalplaatje.


De Pijn Reset Methode is een prachtig traject met onder andere een complete behandeldag om snel en effectief van je klachten af te komen.


Overzicht van alle spieren

Wij hebben alle belangrijke spieren voor je uitgeschreven. Niet alleen de spieren in de schouder, rug of bovenarm maar ook de andere spieren in je lijf:

Infraspinatus (onderdoornspier)Temporalis (slaapbeenspier)Subscapularis (onderschouderbladspier)Deltoideus (deltaspier)Supraspinitus (bovendoorspier)Iliopsoas (heup-lendenspier)Serratus Anterior (voorste getande spier)Extensor Carpi Radialis LongusLevator Scapula (schouderbladheffer)SternocleidomastoideusTrapezius (monnikskapspier)Rectus Femoris (rechte dijbeenspier)Gluteus Medius (middelste bilspier)Gluteus Minimus (kleine bilspierSoleus (scholspier)Gluteus Maximus (grote bilspier)Teres Major (grote ronde armspier)Teres Minor (kleine ronde armspier)Piriformis (peervormige spier)Quadratus Lumborum (vierkante lendenspier)Gracilis (slanke dijspier)Splenius Cervicis (spalkspieren van de nek)Splenius Capitis (spalkspieren van het hoofd)