Extensor carpi radialis longus

Extensor carpi radialis longus

De extensor carpi radialis longus (ook wel de lange strekker van de handwortel naar de spaakbeenzijde genoemd) is één van de spieren die je gebruikt bij het strekken van je handen en vingers. Wanneer er sprake is van triggerpoints in deze spieren dan uit zich dat in stijfheid in de vingers, gevoelige knokkels, tintelingen en zwakte in de hand.

Waar vind je de extensor carpi radialis longus?

De extensor carpi radialis longus is een spier die vanaf het opperarmbeen naar beneden loopt in je arm.

Functie van de lange strekker van de handwortel naar de spaakbeenzijde

De lange strekker van de handwortel naar de spaakbeenzijde zorgt ervoor dat je jouw pols kunt bewegen naar de kant waar je duim zit. Stel je voor dat je een frisbee gooit, dan heb je de juiste beweging in gedachten. Daarnaast vervult de spier een rol bij het naar achter buigen van de pols en het buigen van de elleboog.


Wanneer je piano speelt of typt dan zorgt deze spier ervoor dat je hand in positie blijft. Zou de extensor carpi radialis longus er niet zijn dan zou je hand slap aan de pols hangen op het moment dat je deze uitstak.


extensor carpi radialus longus

Symptomen bij triggerpoints

Wanneer er triggerpoints ontstaan in de extensor carpi radialis longus dan kan dit een brandende pijn geven aan de buitenkant van de arm en de rug van je pols en/of hand.

Tennisarm

Ook de welbekende tennisarm wordt vaak veroorzaakt door triggerpoints in de lange strekker van de handwortel naar de spaakbeenzijde.

Oorzaken van pijn in de extensor carpi radialis longus

Heel vaak is er sprake van overbelasting in de lange strekker van de handwortel naar de spaakbeenzijde. Dit kan doordat je bewegingen herhaalt en dit langdurig volhoudt, bijvoorbeeld wanneer je viool (of een ander muziekinstrument) speelt, tennist, golft, typt, of deeg mixt voor een cake.


In feite is elke intensieve beweging die je maakt met je pols een behoorlijke belasting voor de spieren in je onderarm. Ook wanneer je lange tijd in een bepaalde houding werkt en hierbij je handen gebruikt is het opletten geblazen.

Wat zijn triggerpoints

Triggerpoints zijn hele kleine verkrampingen in je spieren die kunnen ontstaan door factoren als:

  • Overbelasting van de spier
  • Ongezond voedingspatroon
  • Slechte leefomgeving
  • Stress
  • Slechte ademhaling
  • Zittend beroep
  • Ziekte
  • Ongeluk


Hier vind je dan nog niet de meest voorkomende oorzaak namelijk het onderdrukken van emoties.

Wat kun je hier aan doen?

Wanneer er sprake is van triggerpoints of kleine verkrampingen in spieren dan is het van cruciaal belang om te achterhalen hoe deze triggerpoints ontstaan zijn. De Pijn Reset Methode is een exclusief coaching- & behandel behandeltraject tegen triggerpoints (spierknopen) en te lang durende of steeds terugkerende pijn/blessures, waarbij ook de daadwerkelijke onderliggende oorzaken worden aangepakt.


Dat betekent dat we de kern van het probleem aanpakken. Wij werken zonder triggerpointmassage, dry needling, injecties, pijnstillers of operaties. In een intensief behandeltraject gaan we aan de slag met fysieke, mentale en emotionele aspecten.


Meer weten over de Pijn Reset Methode.


Overzicht van alle spieren

Wij hebben alle belangrijke spieren voor je uitgeschreven. Niet alleen de spieren in de elleboog, onderarm of hand maar ook de andere spieren in je lijf:

Infraspinatus (onderdoornspier)Temporalis (slaapbeenspier)Subscapularis (onderschouderbladspier)Deltoideus (deltaspier)Scaleni (schuine spieren)Supraspinitus (bovendoorspier)Iliopsoas (heup-lendenspier)Serratus Anterior (voorste getande spier)Levator Scapula (schouderbladheffer)SternocleidomastoideusTrapezius (monnikskapspier)Rectus Femoris (rechte dijbeenspier)Gluteus Medius (middelste bilspier)Gluteus Minimus (kleine bilspierSoleus (scholspier)Gluteus Maximus (grote bilspier)Teres Major (grote ronde armspier)Teres Minor (kleine ronde armspier)Piriformis (peervormige spier)Quadratus Lumborum (vierkante lendenspier)Gracilis (slanke dijspier)Splenius Cervicis (spalkspieren van de nek)Splenius Capitis (spalkspieren van het hoofd)