Levator scapula of schouderbladheffer

Levator scapula of schouderbladheffer

De levator scapula, ook schouderbladheffer genoemd, is een spier waar veel mensen problemen mee hebben. Het is een hardwerkende spier die het schouderblad optilt.

Wat doet de levator scapula?

De schouderbladheffer verbindt de bovenste vier halswervels met de bovenkant van het schouderblad. Er zijn dus twee spieren, één aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde.


De taak van deze spier is het optillen van het schouderblad. Daarnaast helpt deze spier ook bij het optillen van de schouder.

Oorzaken waardoor problemen ontstaan

Doordat de schouderbladheffer de nek en het schouderblad verbindt is deze gevoelig voor het ontstaan van klachten. Als je door een verkeerde houding en/of spanningen je schouders opgetrokken houdt levert dat een flinke belasting op voor deze spier. Je zou daarbij kunnen denken aan bijvoorbeeld:

  • Slapen op je zij zonder een goed ondersteunend kussen
  • Achter de computer typen terwijl je steeds opzij kijkt om de juiste informatie te kunnen lezen
  • Langdurig met het hoofd naar beneden gebogen op een mobiele telefoon of tablet kijken of een boek lezen
  • Bellen met de telefoon ingeklemd tussen het oor en de schouder
  • Verkeerd afgestelde armleuningen


Daarnaast zijn er nog een aantal andere oorzaken die problemen met de levator scapula kunnen veroorzaken. Daarbij kun je denken aan het op de tocht zitten, overbelasting bij sporten of het (ongemerkt) vasthouden van spanningen. Bij een whiplash is de schouderbladheffer ook één van de spieren die opgerekt is.

Symptomen van problemen met de schouderbladheffer

Als er door verkeerde belasting van de schouderbladheffer triggerpoints ontstaan dan kunnen deze de volgende klachten geven:

  • Pijn en stijfheid in de hoek van de nek en bovenrug
  • Pijn aan de binnenste rand van het schouderblad
  • Pijn aan de achterkant van de schouder
  • Het hoofd niet kunnen draaien om achterom te kijken


Schouderbladheffer of levator scapula

Wat zijn triggerpoints?

Triggerpoints zijn kleine verkrampingen in de spier die ontstaan na verkeerde belasting of stress. Ze zijn ook te voelen als kleine knopen of verhardingen in de spier. Ook slechte leefgewoonten, ongezonde voeding en spanningen kunnen bijdragen in het ontstaan van triggerpoints.


Deze triggerpoints gaan niet vanzelf weer weg. Sterker nog, triggerpoints zorgen voor meer spanning op de spier en een slechtere doorbloeding waardoor nieuwe triggerpoints kunnen ontstaan.

Behandeling van triggerpoints

Veel behandelmethoden van triggerpoints focussen zich uitsluitend op het elimineren van het triggerpoint, maar hebben weinig aandacht voor de oorzaak waardoor deze triggerpoints zijn ontstaan. Deze methode bestrijdt dus alleen de symptomen, maar pakt het probleem niet bij de bron aan.


Een veel voorkomende oorzaak van triggerpoints is het vasthouden van emoties. Met name emoties als boosheid, verdriet of angst kunnen (onbewust) zorgen voor pijn.

Het lichaam reageert

In het kort gezegd reageert het lichaam op deze negatieve emoties door een afleidingsstrategie te gebruiken in de vorm van pijn. Door deze pijn hoef je namelijk de emoties niet meer te voelen maar focus je je meer op de lichamelijke pijn. Dit is een proces dat onbewust plaatsvindt en het kan zelfs zijn dat je helemaal niet bewust bent van de emoties die de pijnklachten veroorzaken.


Dit vraagt om een totale aanpak waarbij niet alleen de pijnklachten, maar ook de dieperliggende oorzaken worden aangepakt.


Schouderbladheffer of levator scapula: triggerpoints

De Pijn Reset Methode

De Pijn Reset Methode is een totaalaanpak die niet alleen de pijnlijke triggerpoints aanpakt, maar (vooral) ook aandacht heeft voor de onderliggende pijn. Deze methode gaat daarmee een stap verder dan de gewone behandelvormen als massage of dry needling, die alleen de oppervlakkige pijn bestrijdt.


Het doel van onze methode is dat door het bestrijden van de achterliggende oorzaken de pijnklachten niet tijdelijk, maar definitief wegblijven.


Meer informatie: Pijn Reset Methode


Overzicht van alle spieren

Wij hebben alle belangrijke spieren voor je uitgeschreven. Niet alleen de spieren in het gezicht, hoofd en de nek maar ook de andere spieren in je lijf:

Infraspinatus (onderdoornspier)Temporalis (slaapbeenspier)Subscapularis (onderschouderbladspier)Deltoideus (deltaspier)Scaleni (schuine spieren)Supraspinitus (bovendoorspier)Iliopsoas (heup-lendenspier)Serratus Anterior (voorste getande spier)Extensor Carpi Radialis LongusSternocleidomastoideusTrapezius (monnikskapspier)Rectus Femoris (rechte dijbeenspier)Gluteus Medius (middelste bilspier)Gluteus Minimus (kleine bilspierSoleus (scholspier)Gluteus Maximus (grote bilspier)Teres Major (grote ronde armspier)Teres Minor (kleine ronde armspier)Piriformis (peervormige spier)Quadratus Lumborum (vierkante lendenspier)Gracilis (slanke dijspier)Splenius Cervicis (spalkspieren van de nek)Splenius Capitis (spalkspieren van het hoofd)