Slaapbeenspier of Temporalis

Slaapbeenspier of Temporalis

De temporalis of de slaapbeenspier is een spier die je elke dag gebruikt. Elke keer wanneer je eet heeft de temporalis een essentiële rol in het kauwproces. Je kunt je voorstellen dat pijn of ongemak na verloop van tijd erg vervelend wordt, simpelweg omdat je geen dag niet eet en de pijn dus altijd daar is.

Triggerpoints

Met de Pijn Reset Methode is het mogelijk om de pijn in je kaken weg te nemen. Er is vrijwel nooit sprake van 1 oorzaak wanneer je met dit probleem rondloopt. In de slaapbeenspier kunnen triggerpoints zitten, dit zijn kleine verkrampingen in de spier, die zorgen voor pijn en ongemak.


Dit in combinatie met factoren als levensstijl en mentale weerbaarheid kunnen de oorzaak van de pijn zijn. Heel belangrijk: de triggerpoints an sich, zijn niet de oorzaak van jouw klachten. De triggerpoints in de betreffende spier zijn een uiting van een onderliggend probleem.

Waar ligt deze spier?

De slaapbeenspier is een lange, platte spier die je vindt in het gebied waar je slaap zit. De slaap wordt boven en voor het oor bedekt door de temporalis.

Waarvoor gebruik je deze spier?

Doordat de slaapbeenspier gekoppeld is aan de kauwspier (masseter) helpt deze bij het samentrekken van de kaken, wanneer je kauwt bijvoorbeeld.

Problemen met de temporalis

Problemen met de slaapbeenspier uiten zich in:

  • Pijn aan de voorkant en de zijkant van het hoofd
  • Gevoelige boventanden
  • Pijnlijk en ontstoken tandvlees
  • Vage, onbestemde pijn op het moment dat je bijt of kauwt


Slaapbeenspier en/of temporalis Triggerpoints temporalis

Oorzaken van pijn in de slaapbeenspier

Normaal gesproken belast je de kaken alleen wanneer je eet of praat. Dit levert doorgaans geen problemen op. Het verhaal wordt anders wanneer je bijvoorbeeld:

  • tandenknarst (in je slaap)
  • de kaken op elkaar drukt (door spanning bijvoorbeeld
  • kauwgom kauwt
  • naar de tandarts gaat en een tandheelkundige behandeling ondergaat. Doordat er spanning op je kaakspier komt te staan kunnen triggerpoints getriggerd wordt


Spanning of ademhaling

Dit zijn vrijwel allemaal praktische, aantoonbare redenen. Maar er is meer, zo kan emotionele spanning z’n weerslag hebben op de toestand van de temporalis. Ook het ademen door de mond of het naar voren hangen met je hoofd kan spierspanning bevorderen.

Val of whiplash

Wanneer je gevallen bent of slachtoffer bent van een whiplash dan kan er sprake zijn van triggerpoints in het gebied rondom je borstbeen-sleutel-tepelspier en de monnikskapspier. Deze pijn kan ook de triggerpoints in je kaakgebied aanwakkeren.


Pijnlijke tanden door triggerpoints in slaapbeenspierTriggerpoints temporalis of slaapbeenspier

Wat zijn triggerpoints?

In feite zijn triggerpoints verhardingen in je spieren. In de dagelijkse praktijk worden dit ook wel ‘knopen’ genoemd. Op het moment dat je kleine verkrampingen in je spieren hebt, dan klinkt het logisch dat dit tot pijn kan leiden in bepaalde lichaamsgebieden. Belangrijk is dat je je realiseert dat de triggerpoints niet de directe oorzaak zijn van jouw klachten. Punt is namelijk dat de pijn zich kan uiten in bepaalde lichaamsgebieden terwijl de oorzaak ergens anders ligt. Wij kijken dus altijd naar het complete plaatje.


Zie ook: wat zijn triggerpoints?

Wat is hier aan te doen?

Maak kennis met de Pijn Reset Methode. Wij bieden een complete oplossing voor de pijn in jouw lijf. In tegenstelling tot de standaard triggerpointmassage of dry needling pakken wij het complete probleem aan.


Dat betekent geen symptoombestrijding maar een grondige aanpak van het probleem. Je krijgt een exclusief coaching- en behandeltraject tegen spierknopen en te lang durende of steeds terugkerende pijn en blessures, waarbij ook daadwerkelijk de onderliggende oorzaken aangepakt worden.


Ga door naar: Pijn Reset Methode


Overzicht van alle spieren

Wij hebben alle belangrijke spieren voor je uitgeschreven. Niet alleen de spieren in het gezicht, hoofd en de nek maar ook de andere spieren in je lijf:

Infraspinatus (onderdoornspier)  ✓ Subscapularis (onderschouderbladspier)Deltoideus (deltaspier)Scaleni (schuine spieren)Supraspinitus (bovendoorspier)Iliopsoas (heup-lendenspier)Serratus Anterior (voorste getande spier)Extensor Carpi Radialis LongusLevator Scapula (schouderbladheffer)SternocleidomastoideusTrapezius (monnikskapspier)Rectus Femoris (rechte dijbeenspier)Gluteus Medius (middelste bilspier)Gluteus Minimus (kleine bilspierSoleus (scholspier)Gluteus Maximus (grote bilspier)Teres Major (grote ronde armspier)Teres Minor (kleine ronde armspier)Piriformis (peervormige spier)Quadratus Lumborum (vierkante lendenspier)Gracilis (slanke dijspier)Splenius Cervicis (spalkspieren van de nek)Splenius Capitis (spalkspieren van het hoofd)