Serratus posterior superior of Bovenste Achterste Getande Spier

Serratus posterior superior of Bovenste Achterste Getande Spier

De bovenste achterste getande spier behoort tot de groep bovenrugspieren en speelt een belangrijke rol bij het ademhalen. Het is de hoogst (superior) gelegen getande (serratus) spier en ligt achter (posterior) de ruitvormige spieren (rhomboidei) en het schouderblad.


Pijnklachten vanuit deze spier is een veel voorkomend probleem.

Waar zit deze Serratus Posterior Superior?

De vertanding van de spier hecht aan de onderste twee halswervels en de bovenste twee rugwervels, samen met een deel van de bovenste ruitvormige spier. Aan de andere kant zit de spier niet vast aan het schouderblad, zoals de ruitvormige spier, maar aan een aantal ribben.


De spier loopt dan ook door tot achter het schouderblad en hecht daar aan de tweede tot de vijfde rib.

Let op: als je deze spier wilt palperen (zoeken), dan zit bij een neutrale uitgangshouding het scapula (schouderblad) in de weg. Als je dus bij het witte kruisje op het onderstaande plaatje wilt komen, dan kan je bijvoorbeeld vragen om de rechter hand op de linker schouder te leggen, zodat het scapula naar lateraal (naar buiten) verplaatst, en de m. serratus anterior superior bereikbaar wordt.


Wat doet de Serratus Posterior Superior?

Doordat de bovenste achterste getande spier vast zit aan deze ribben, kan deze spier de ribben optillen. Hierdoor ondersteunt de spier de middenrifspier (diafragma) bij het vergroten van de borstholte en zo dus de ademhaling.

Pijnpatroon van de Serratus Posterior Superior

Aanwezige triggerpoints in de spier kunnen op veel plaatsen pijnklachten geven. Moeilijkheid hierbij is dat deze de afgeleide pijn het patroon van andere spieren overlapt;

  • Diepe pijn onder het schouderblad
  • Scherpe pijn bij inademen
  • Pijn achterkant schouder
  • Pijn in punt van de elleboog
  • Pijn of tintelingen aan de pinkzijde van de hand
  • Pijn of tintelingen in de pink


Minder vaak:

  • Pijn achterkant boven en/of onderarm
  • Pijn in het borstgebied


Wat kunnen oorzaken zijn?

Omdat triggerpoints ontstaan doordat een spier veelvuldig onder (langdurige) spanning wordt gehouden, is ingespannen ademhalen ook vaak een boosdoener. Die kan bij het sporten zijn, of hyperventileren maar ook een borstademhaling houdt deze spier constant onder spanning.


Ook mensen die zwaar ademhalen door astma, bronchitis, longontsteking enz., hebben kans op de vorming van triggerpoints.


Een ander niet te vergeten oorzaak wat gespannen ademhalen tot gevolg kan hebben, zijn stress en andere (onbewust onderdrukte) emoties. Ons lijf is namelijk in staat om spanning te genereren, verkrampingen (triggerpoints) te vormen en zuurstof te verminderen, op het moment dat er op onbewust niveau een emotie wordt onderdrukt. De pijn die dan ontstaat, dient dan als een afleiding strategie.

Daarnaast is het ook no zo, dat iemand die zich behoorlijk opwindt van kwaadheid geneigd is om bijv. hoger te gaan ademen, en spanning te creëren. Triggerpoints in een spier zoals de m. serratus posterior superior kan bijvoorbeeld dus ontstaan als een chauffeur lang in een auto zit, wellicht niet in de perfecte houding... en er vervolgens een trigger ontstaat in het verkeer zoals een gevaarlijke situatie of een asociale mede weggebruiker, waarbij hij emoties moet wegdrukken.

Voor een blijvend effect is het dus noodzakelijk de achterliggende oorzaak van triggerpoints goed in beeld te hebben.

Pijn Reset Methode als totaalbehandeling

Alleen een behandeling waarbij alleen triggerpoint(s) worden behandeld, is niet voldoende; na verloop van tijd zullen ze terugkeren. Waarom? Omdat de onderliggende problemen met alleen symptoombestrijding, niet worden weggenomen.


Een PRM traject zorgt ook voor het wegnemen van de spanningen die de oorzaak zijn van de vorming van de triggerpoints.


> Lees Pijn Reset Methode voor uitgebreide uitleg.